Logo THỰC PHẨM SẠCH HOÀNG DUNG
Mã sản phẩm: 009
Tình trạng: Còn
Lượt xem: 238
CAM KẾT:
  • Không hóa chất
  • Không ngâm muối nước
  • Không làm tăng trọng lượng